Coniglietta

291 tekstów – auto­rem jest Co­nig­liet­ta.

Pra­wa są zmien­ne, za­sady są stałe. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 10 maja 2015, 22:51

W niewo­li przyz­wycza­jeń za­myka­my włas­ne marzenia. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 25 kwietnia 2015, 20:20

* * *

Pozwólmy zak­witnąć naszym marzeniom,
Niech przyz­wycza­jenia na szczęście się zmienią,
Nie tyl­ko w przysłowiu strach ma wiel­kie oczy,
Otwórz umysł na wiedzę a życie Cię zaskoczy. 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 19 kwietnia 2015, 23:18

Dob­rze jest po­kony­wać włas­ne opory... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 6 kwietnia 2015, 12:55

Up­rzedze­nie - błąd na starcie. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 21 marca 2015, 22:18

Tym, jak widzisz siebie po­kazu­jesz, jak mają Ciebie widzieć inni.

Więcej w tym te­macie na moim blogu:
http://niezawiedzmniezycie.blogspot.co.uk/2015/02/kobieta-po-to-mowi-o-swoich-kompleksach.html 

myśl
zebrała 7 fiszek • 19 lutego 2015, 14:05

Tęskniąc za Tobą...

Nie wie­działam, że tęskno­ta może tak boleć
a za­razem da­wać ty­le radości.
Ser­ce mo­je bi­je tak szybko,
dla Ciebie… do Ciebie…
próbując do­gonić myśli,
których ro­zum nie ogarnia.
Zbyt ich wiele
po­mimo, że każda zaczy­na się li­terą Two­jego imienia.
Obejmują [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 7 lutego 2015, 13:40

Bier­nością nie po­każesz, że to, w co wie­rzysz jest słuszne. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 18 stycznia 2015, 01:30

Praw­dzi­wy cha­rak­ter spraw­dza się w trud­nych sytuacjach.

…życie pełne nies­podzianek kon­tra nasza reak­cja na nie… 

myśl
zebrała 6 fiszek • 6 stycznia 2015, 16:44

Nie bierz ty­le, ile możesz, ale ty­le, ile potrzebujesz. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 2 stycznia 2015, 11:17

Coniglietta

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Coniglietta

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

15 września 2015, 17:54nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Uprzedzenie - błąd na [...]

15 września 2015, 17:49Voyage sko­men­to­wał tek­st Uprzedzenie - błąd na [...]

10 maja 2015, 22:51Coniglietta do­dał no­wy tek­st Prawa są zmien­ne, za­sady [...]

25 kwietnia 2015, 20:20Coniglietta do­dał no­wy tek­st W niewo­li przyz­wycza­jeń za­myka­my [...]

25 kwietnia 2015, 20:19Coniglietta sko­men­to­wał tek­st Pozwólmy zak­witnąć naszym marze­niom, Niech [...]

23 kwietnia 2015, 19:13mill sko­men­to­wał tek­st Pozwólmy zak­witnąć naszym marze­niom, Niech [...]

19 kwietnia 2015, 23:18Coniglietta do­dał no­wy tek­st Pozwólmy zak­witnąć naszym marze­niom, Niech [...]

6 kwietnia 2015, 12:55Coniglietta do­dał no­wy tek­st Dobrze jest po­kony­wać włas­ne [...]

21 marca 2015, 23:11nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Uprzedzenie - błąd na [...]

21 marca 2015, 22:18Coniglietta do­dał no­wy tek­st Uprzedzenie - błąd na [...]